Socialdemokraterna vill stoppa vinstintresset i veterinärbranschen

Socialdemokraterna vill stoppa vinstintresset i veterinärbranschen Anna-Caren Sätherberg, (S) går nu ut med att Socialdemokraterna vill stoppa vinstintresset i veterinärbranschen. Foto: Socialdemokraterna

Att kunna ha en hund eller katt ska inte vara en klassfråga – skriver Socialdemokraterna som vill att samhället kliver fram, ökar konkurrensen på veterinärmarknaden och hejdar vinstjakten för att sänka priserna. 

Partiet skriver vidare att marknaden för djursjukvård inte fungerar inte och det är vanligt folk och deras husdjur som får betala priset. Här krävs reglering menar partiet.

– Vi vill att samhället kliver fram och ökar konkurrensen på den icke-fungerande veterinärmarknaden för att sänka priserna. Vi vill titta på Tyskland som infört ett tariffsystem för veterinäravgifterna och Frankrike som valt att reglera marknaden så att veterinärerna måste vara majoritetsägare i klinikerna, detta för att vinstintresset inte ska styra, svarar Anna-Caren Sätherberg, S gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet, VeterinärMagazinet via mejl.

Socialdemokraterna presenterar följande reformförslag för lägre priser på veterinärvård:

  • Tydliggör veterinärbolagens ansvar med krav på ökad pristransparens. Veterinärbolag bör, likt andra vårdbolag, kunna ge prisindikationer för att möjliggöra jämförelser mellan olika kliniker och underlätta kommunikationen mellan djurägare och djurvårdspersonal. Kunder bör också på ett mer transparent och tydligt sätt kunna informeras om vilken kostnad som tillkommer då tjänsten utförs som en akutbehandling. Även då djurägaren inte har något alternativ till att säkerställa att ett skadat eller sjukt djur snarast ges nödvändig vård, är det ändå viktigt att kostnadsbilden tydligt kommuniceras, så att djurägare ska kunna göra ett aktivt val.
  • Ställ krav på jämförelser mellan försäkringsbolag. Otydliga prisuppgifter innebär svårigheter för konsumenter att göra medvetna och väl avvägda val och alltför stora otydligheter kan medföra att konsumenter avstår från att teckna försäkring. Det bör kunna utformas bättre jämförelseverktyg där fler viktiga parametrar ingår och det är även önskvärt att försäkringsbolagen månar om att förtydliga sina villkor för konsumenter
  • Stoppa vinstintresset i djursjukvården och återför makten till veterinärerna. I Frankrike finns en lag som säger att veterinärer måste vara majoritetsägare i klinikerna och att djursjukvård inte får drivas i vinstsyfte – vi vill utreda möjligheten till en sådan lag i Sverige.
  • Utred utformningen av tariffsystem. I Tyskland bestäms veterinäravgifterna i Tierärztliche Gebüren (GOT), som fastställs av den federala veterinärkammaren. GOT fungerar som en riktlinje för veterinärer över hela landet för att fastställa avgifterna för deras tjänster. Upplägget syftar till att säkerställa transparens och konsekvens i prissättningen. Nivåerna bestäms utifrån flera faktorer, såsom tid, veterinärens expertis, behandlingens komplexitet och nödvändig utrustning.
  • Säkerställ veterinärberedskap genom att ställa krav på privata aktörer. En viktig uppgift för Distriktsveterinärerna är att säkerställa att alla djur ska kunna få sjukvård oavsett tidpunkt på dygnet om det finns djurskyddsskäl. Detta krav ställs inte på privata aktörer, vilket leder till en skev konkurrenssituation. Vi vill att även privata aktörer ska ta ansvar för att säkerställa den veterinära beredskapen.