EMA tillstyrker ny användning av läkemedel

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s kommitté för djurläkemedel (CVMP) tillstyrker att ett antal läkemedel avsedda för djur får utökad användning. Läs sammanfattningen här