Sköterskor felunderrättade om tentaresultat

119 blivande djursjukskötare gick hem efter tentan och firade att de blivit godkända för legitimation. Tio dagar senare kom dråpslaget: 43 av dem var underkända. Enligt SLU uppstod en bugg i systemet.

Yrkesverksamma djursjukvårdare har under en femårsperiod möjlighet att tentera i SLU:s regi för att bli legitimerade djursjukskötare. I april tenterade 350 personer på olika platser i landet. För 119 av dem spolierades tentamen av att SLU:s utbildningsplattform Fronter låg nere.

De som drabbades av haveriet erbjöds av SLU att göra om tentan gratis den 5 juni. Så skedde också.

– Fronter fungerar så att när man har skrivit färdig kan man direkt se sitt resultat. Efteråt granskas resultatet och inom 14 dagar ska man få veta om man blev godkänd, säger Margareta Stigson som är ansvarig för uppdragsutbildningen på SLU.

Tyvärr visade granskningen att de resultat som visats på skärmen direkt vid tentan i många fall var felaktiga. Hela 43 av de 150 var i själva verket underkända. Detta fick de ett mail om nio dagar efter tentamen. Då var tårtan sedan länge uppäten och champagnen urdrucken.

– Jag kan inte nog beklaga att det blev så här. Det var helt enkelt en bugg i systemet. Vi har aldrig varit med om det tidigare, utan tvärtom varit nöjda med Fronter. Systemet används mycket internationellt, säger Margareta Stigson.

Buggen upptäcktes två dagar efter tentan, alltså den 7 juni – dagen efter nationaldagen. Då stängdes systemet ner och poängen beräknades manuellt.

Varför tog det ytterligare flera dagar innan mailet gick ut?

– ¬Det berodde på att vi verkligen ville vara säkra på poängberäkningen och på att vi hade många kontakter med Fronter, support även på nordisk nivå. Vi led när vi skickade mailen, men vi måste vara rättssäkra.

Av deltagarna blev slutligen 76 godkända och 43 underkända. Enligt Margareta Stigson ligger det resultatet i linje med tidigare tentor.
Hon påpekar att uppdragsutbildningen genomförs som en service till yrkesverksamma djurvårdare på Jordbruksverkets uppdrag. Frågorna formuleras av SLU:s personal (lärare på utbildningen till djursjukskötare) och granskas av en extern referensgrupp, men svårighetsgraden bestäms av Jordbruksverket. Det är också Jordbruksverket som utfärdar legitimationen till djursjukskötare.