Stöd för fler planerade djurskyddskontroller

Nu ska andelen planerade djurskyddskontroller öka, skriver Jordbruksverket. Minst 50 procent av de kontroller som länsstyrelserna utför under ett år bör vara planerade.

Detta är ett långsiktigt mål som länsstyrelsen i samarbete med Jordbruksverket tagit fram. Dessutom skärps kraven för kontroll av försöksdjursverksamhet till följd av nya försöksdjursregler i EU.
Som en del i det långsiktiga arbete som Jordbruksverket bedriver tillsammans med länsstyrelserna för ett gott djurskydd så justeras nu föreskrifterna om offentlig djurskyddskontroll.

– Djurskyddskontrollerna är en komplex och engagerande verksamhet. Tanken är att de justeringar vi nu gör ska bidra till ökad tydlighet kring hur kontrollverksamheten ska genomföras, säger Helena Kättström, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Jordbruksverket och länsstyrelserna arbetar tillsammans på många sätt för att utveckla en mer effektiv och likvärdig djurskyddskontroll över hela landet. Ett exempel är det nyinrättade samverkansrådet som verkar för bättre och effektivare djurskyddskontroller. Rådet ska bland annat arbeta för samsyn och verka för att djurskyddskontrollen utvecklas mot att bli mer rättsäker, likvärdig och effektiv.

– Vi har de senaste åren genomfört ett gemensamt utvecklingsprojekt kring arbetssätt och tekniska hjälpmedel som kommer att effektivisera arbetet. Antalet kontroller har ökat de senaste åren men kontrollerna behöver fortfarande bli fler, säger Helena Kättström.

Källa: Jordbruksverket