Jordbruksverket hyllar RGB

74299_627653023.jpg_130

Även om fler än 400 veterinärer tjänstgör som tävlingsveterinärer eller banveterinärer i Sverige under ett år. Ändå är det alltid djurhållaren som har det yttersta ansvaret för djurens välfärd. Ryttaren Rolf-Göran Bengtsson (bilden) visade rätta takter när han självmant strök sin häst Casall från start i OS, skriver Jordbruksverket.

– En människa hade kunnat få smärtstillande och kanske ett bandage över såret, och sen gått in och möjligen tagit medalj. Men Casall är häst och alla smärtstillande preparat är förbjudna före och under tävling. Ryttaren gjorde det rätta valet att ta det ansvar han har och riskerade inte att hans häst skulle lida av att tävla säger Helena Kättström, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Ban- och tävlingsveterinärer övervakar djurskyddet
För att kontrollera att hästarna är i skick att tävla och att tävlingen genomförs på ett sätt som garanterar att en god djurvälfärd upprätthålls finns det på många tävlingar ban- eller tävlingsveterinärer som kontrollerar hästarna och tävlingsplatsen. Dessa veterinärer förordnas av Jordbruksverket. Det finns 51 banveterinärer förordnade vid 33 trav- och galoppbanor och under 2011 hölls det 908 tävlingsdagar inom travet. Över 400 veterinärer arbetar som tävlingsveterinärer någon gång under ett år, och de tjänstgör vid mer än 2 000 tävlingsdagar. Det finns dessutom ett stort antal tävlingar där veterinär inte regelmässigt medverkar då djurskyddsrisken har bedömts vara låg. Kontrollen av dessa sköts av länsstyrelsens djurskyddshandläggare.

Ytterst ansvarig för hästarnas välfärd är dock alltid djurhållaren, alltså ryttaren eller kusken.

– Det var detta som Rolf-Göran Bengtsson förstod och som gjorde valet självklart för honom. Jag menar att detta exempel var en seger för omsorgen om hästen, säger Helena Kättström.

Historiskt har Sverige varit drivande när det gäller djurskydd vid tävling och ett exempel på ett pågående arbete med djurskydd och djurvälfärd är det djuromsorgsprogram som håller på att tas fram inom travsporten.

– Tanken är att alla ska ta ansvar för att hästarnas välfärd, inte bara på tävlingsbanan utan också på träning. I dag sker en låg andel av kontrollerna vid träning, men med ett väl fungerande djuromsorgsprogram hoppas vi uppnå en förbättring av detta och säkra en god djurvälfärd, säger Helena Kättström.

Källa: Jordbruksverket