Jordbruksverket kallar till möte om djurparkerna

Jordbruksverket vill ha en helhetsbild av hur svenska djurparksdjurhanteras, och branschen tar sitt ansvar för art-, djur- och smittskydd. Därför kallar verket djurparksledningarna till möte.

Mötet är satt till den 26 oktober.

– Vi tycker att svenska djurparker gör en viktig insats för den biologiska mångfalden och för bevarandet av utrotningshotade djur. Därför är det ledsamt att den senaste tidens avslöjanden äventyrar förtroendet för djurparkerna, säger Ingrid Eilertz som är chef för avdelningen för djurskydd och hälsa.

Mötet, som sker i samråd med Svenska djurparksföreningen, ska ge en bättre bild av hur djurparkerna ser på sitt etiska ansvar och hur myndigheterna kan stödja branschen i detta arbete.

– Vi vill agera så snabbt som möjligt och har kommit överens med Svenska djurparksföreningen om att hålla mötet redan nästa vecka. Samtliga ledningar för de cirka 20 djurparker som är medlemmar i föreningen kallas till mötet. Representanter från de länsstyrelser som har många djurparker i sina län kommer också att bjudas in, säger Ingrid Eilertz.