Neuroproteser förbättrar kognitiv förmåga

Amerikanska forskare har lyckats återskapa viss kognitiv förmåga hos rhesusapor med nedsatt hjärnfunktion genom att placera en neuroprotes på främre delen av hjärnbarken.

76074_1306767292.jpg_130I studien ingick fem rhesusapor som hade tränats under två års tid att känna igen en bild på en skärm, och därefter välja ut samma bild ur en grupp om sju olika bilder.

Hjärnaktiviteten i området mättes, och kommunikationsbanorna mellan sensoriska och motoriska delar fastställdes. Under försöket fick rhesusaporna en dos kokain för att hämma nervbanorna. Neuroprotesen programmerades för att skicka samma impulser mellan områdena som man sett att det egna nervsystemet hade gjort.

Resultatet visade att metoden inte bara återskapade förlorad hjärnfunktion utan till och med kunde förbättra den. En vidareutveckling av neuroproteser skulle kunna leda till nya behandlingsmöjligheter för människor med nedsatt hjärnfunktion på grund av trauma eller sjukdom.

Läs fler forskningsnyheter i den tryckta VeterinärMagazinet som kommer i din brevlåda senast på fredag.

Källa: Science Daily