Veterinärer mister rätt att förskriva vissa antibiotika

Veterinärer mister sin rätt att skriva ut vissa antibiotika som är avsedda för människor – om det inte finns synnerliga skäl, då kan man söka dispens. Det har Jordbruksverket beslutat.

Anledningen är dels att dessa antibiotika ska reserveras som ett sistahandsval vid behandling av människor, dels för att säkra att rätt antibiotika väljs vid behandling av djur, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Enligt EU-kommissionen dör 25 000 människor årligen inom EU på grund av antibiotikaresistenta bakterier. För att antibiotika ska användas på ett effektivt och säkert sätt har Jordbruksverket beslutat om nya regler.

Veterinärer har rätt att skriva ut antibiotika som är godkända för människor till djur enligt vissa principer. I de nya reglerna har Jordbruksverket listat de skyddsvärda antibiotika som inte är tillåtna för användning på djur. Därutöver krävs att mikrobiologisk undersökning och resistensbestämning görs innan behandling med vissa antibiotika som är godkända för veterinärt bruk kan inledas.

Jordbruksverket kan, om det finns synnerliga skäl, ge tillstånd för att behandla djuret med antibiotika som är godkända för människor och som är listade i föreskrifterna. Dessutom ska veterinären använda vissa antibiotika som är godkända för veterinärt bruk restriktivt. Medlen ska användas där tidigare behandling med andra antibiotika inte gett effekt och där det inte finns något annat alternativ.

– Det är mycket viktigt att djuren hålls friska med bra hygien, skötsel och bra utfodring. Då minskar behovet av antibiotika och i förlängningen kan vi i Sverige behålla det goda läget med antibiotikaresistens, säger Kinfe Girma som arbetar med läkemedelsfrågor på Jordbruksverket.

De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2013.

Förteckning över substanser som, då de ingår i preparat som endast
är godkänt för humant bruk, inte är tillåtna att förskriva för behandling
av djur:

aztreonam
daptomycin
doripenem
ertapenem
etambutol
imipenem
isoniacid
linezolid
meropenem
mupirocin
rifabutin,
rifampicin (begränsningen gäller inte för behandling av hästar med
infektion orsakad av Rhodococcus equi)
teikoplanin
tigecyklin
vankomycin

Utöver detta är det med vissa undantag förbjudet att
tillföra djur:

tyreostatika
trenbolon
zeranol
stilbener, stilbenderivat, deras salter och estrar
ämnen med östrogen, androgen eller gestagen effekt
allyltrenbolon
ß-receptorstimulerande substanser.

Källa: Jordbruksverket