Ny blankett vid nödslakt

Möjligheterna att nödslakta djur och låta dem gå in i livsmedelskedjan är starkt begränsad. Nu lanserar Livsmedelsverket en ny blankett som ska underlätta för veterinären.

Det är endast friska djur som råkat ut för en olyckshändelse som får nödslaktas. Djuret ska dessutom åtföljas av ett veterinärintyg när det inkommer till slakteriet.

Om djur skickas till slakteriet utan att uppfylla kraven kan det uppstå problem.

Därför har nu Livsmedelsverket förändrat intygsblanketten. Den nya versionen, 2013 01, finns nu på Livsmedelsverkets intranät, på Livsteck.net samt på www.slv.se under rubriken Blanketter / Övriga områden.