Jordbruksverket i EU-expertgrupp om djurförsök

EU håller på att ta fem gemensamma riktlinjer för statistik om djurförsök. Jordbruksverket är med i en expertgrupp som arbetar med det nya systemet.

Jordbruksverket samlar kontinuerligt in data om djurförsök i Sverige och redovisar vart tredje år till EU.

– Vi ser stora vinster med att EU-länderna har en mer enhetlig rapportering. Det är viktigt att man kan följa användningen av försöksdjur över tid och där är statistiken ett viktigt bidrag, säger Ingrid Eilertz, chef på avdelningen för djurskydd och hälsa.

Utöver det pågående EU-gemensamma arbetet med riktlinjer och system finns ett EU-direktiv om djurförsök som nyligen trätt i kraft. Det innebär delvis nya krav på medlemsländerna när det gäller rapportering och analys. Jordbruksverket har i dagsläget ett system via en extern leverantör för statistik kring djurförsök. Det finns vissa tekniska problem med systemet, men Jordbruksverket har avvaktat med beslut om framtida lösningar för att gå i takt med EU-arbetet.

– Vi har klarat de överenskomna rapporteringarna till EU och har alla data tillgängliga i det system vi använder i dag. Vi är dock inte riktigt nöjda med hur systemet har fungerat de senaste åren när det gäller att göra sammanställningar. För framtiden vill vi hitta en bättre och stabilare lösning. Vi har valt att invänta arbetet med ett EU-gemensamt system samt det nya EU-direktivet för att vara säkra på att den lösning vi väljer håller på lång sikt, förklarar Ingrid Eilertz.

Källa: Jordbruksverket