Djur som har fått smittat foder ska provtas

Kartläggningen av det salmonellasmittade foder som sålts av foderföretaget A/B Joh. Hansson i Uppsala fortsätter. Jordbruksverket har inlett provtagningen av djuren som kan ha fått smittat foder.

Om man hittar salmonella kommer gården att spärras och smittan bekämpas.

Jordbruksverket kontaktar just nu berörda djurägare för att informera om utredningen och ta vissa uppgifter, som planerad försäljning av djur och tillverkningsdatum för fodret.

Målsättningen är att samtliga djurägare ska vara informerade i början av nästa vecka.

En ledningscentral för provtagningen ska inrättas utanför Uppsala och därifrån koordineras provtagningen.

– Antal gårdar som kan ha fått smittat foder är nu nere på drygt 200. Vi räknar med att de flesta gårdarna ska kunna provtas under en treveckorsperiod, säger Bengt Larsson, Jordbruksverkets smittskyddschef.

De län som berörs är Gotland, Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Västra Götaland, Jämtland, Örebro, Östergötland, Västmanland och Västernorrland.

Västerbotten, som tidigare nämnts, är troligen inte längre aktuellt. Men utredningen pågår och eftersom foder även har sålts över disk kan det inte uteslutas att något ytterligare län tillkommer.

Källa: Jordbruksverket