JV: Brister i journalföring vanligaste felet

Ofullständig journalföring och intygsskrivning är de vanligast förekommande bristerna som upptäcks när länsstyrelserna kontrollerar djurhälsopersonal. Det redovisar Jordbruksverket i sin årliga sammanställning till regeringen.

Bättre samordning av olika typer av kontroller och en större kunskap om djurhälsopersonal i respektive län har gjort att länsstyrelserna har blivit mer effektiva i sina kontroller, skriver Jordbruksverket.

De brister som länsstyrelserna har upptäckt är ofta kopplade till journalförning och intygsskrivning och har hanterats genom information och förnyade kontrollbesök.

Liknande brister har länsstyrelserna kunnat iaktta under de senaste tre åren. Jordbruksverket kommer därför i år att dra igång ett projekt i syfte att tydliggöra vikten av och öka medvetenheten inom dessa områden.

2012 var det tredje året som länsstyrelserna haft i uppdrag att kontrollera djurhälsopersonal, bland annat avseende journalföring och tillhandahållande av läkemedel till djurhållare.