Utredning pågår om det salmonellasmittade fodret

Det pågår ett intensivt arbete för att utreda spridningen av det salmonellasmittade foder som sålts av foderföretaget A/B Joh. Hansson i Uppsala, skriver Jordbruksverket.

Verket har börjat kontakta de berörda djurägarna för att informera om utredningens gång. Aktuella åtgärder är bland annat byte av foder, rengöring av foderanläggningar och provtagning av djuren.

– Vi får många frågor om vad man ska göra med det smittade fodret och hur farligt det är, säger Helena Kättström, djurskyddschef.

Den viktigaste åtgärden för att undvika smitta till människa är att ha en god allmän hygien och tvätta händerna efter kontakt med djur och foder.

Vem ansvarar för vad?

Allt foder som är producerat från och med den 7 april tas tillbaka och destrueras av A/B Joh. Hansson. Foder från 15 mars till 6 april kan användas tills vidare i väntan på fler provsvar.

I väntan på nytt foder kan djurägaren använda det foder som finns att tillgå.

A/B Joh. Hansson ansvarar för att ta tillbaka och destruera fodret samt rengöring av silon/silos för mottagning av foder. Djurägaren ansvarar för rengöring av fodersystemet i samband med byte av foder.

I och med att allt foder från den 7 april betraktas som smittat görs ingen ny provtagning av detta foder. Tidigast sex dagar efter att fodret har bytts ut kommer Jordbruksverket att börja provta djuren. Vid eventuella positiva fynd spärras och bekämpas smittan på gården.

I samband med bekämpningen är mekanisk torrrengöring den viktigaste insatsen. I många fall är det en tillräcklig säkerhetsnivå, speciellt med tanke på att gårdarna kommer att följas upp med ytterligare provtagning av djuren.

Vilka områden har fått smittat foder?

Jordbruksverket har nu sammanställt listor över vart det smittade fodret har levererats. De län som berörs är Gotland, Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Västra Götaland, Jämtland, Östergötland, Västmanland och Västerbotten. Utredningen pågår fortfarande och eftersom foder även har sålts över disk kan det inte uteslutas att något ytterligare län är aktuellt.

Källa: Jordbruksverket