Hästfoder med aflatoxin tas tillbaka från butiker

För höga halter av mögelgiftet aflatoxin har hittats i hästfoder. Tillverkaren tar nu tillbaka allt foder innehållande riskli, som är den råvara som visat sig vara källan till möglet. Det skriver Jordbruksverket.

Den som har köpt foder som är svensktillverkat och innehåller riskli bör kontakta återförsäljaren för att få fodret utbytt, säger Klara Eskilsson på Jordbruksverkets enhet för foder och hälsa.

Bakgrunden är att Arla har hittat aflatoxin i mjölk och kasserat den aktuella mjölken. Källan är spårad till ett risfodermjöl. I utredningsarbetet har även hästfoder med för höga halter av aflatoxin påvisats. Detta hästfoder innehöll samma risfodermjöl.

SVA har i ett utlåtande konstaterat att det inte föreligger någon akut förgiftningsrisk för hästar som fått det aktuella fodret. Riskerna vid eventuell långvarig användning av foder innehållande för höga halter av aflatoxin är svårbedömda.

Aflatoxin går inte över i köttet så det foder som använts till hästar medför ingen risk för människor.

Jordbruksverket fortsätter spårningsarbetet kring risfodret, men har ännu inte tagit ställning till vilka ytterligare åtgärder som ska genomföras.

Källa: Jordbruksverket