Läkemedel för häst godkänt

Dexaject injektionsvätska 2 mg/mL innehåller den aktiva substansen dexametason. Läkemedlet är ett generikum till Dexadreson som finns godkänt för den svenska marknaden sedan tidigare.

Dexadreson är i Sverige endast godkänt för systemisk administrering (im eller iv). Vid godkännandet av Dexaject, som innefattade flera europeiska länder, antogs den indikationstext som sedan tidigare är godkänd för Dexadreson på Irland. Detta medförde att godkännandet för Dexaject i ett antal europeiska länder, inklusive Sverige, förutom systemisk administrering även omfattar lokal administrering för behandling av artrit, bursit eller senskideinflammation hos häst.

Den kliniska dokumentationen avseende lokal administrering är mycket begränsad och har inte varit föremål för granskning vid godkännandet av Dexaject.

Källa: Läkemedelsverket