Mystisk älgdöd tilltar

Antalet döda älgar i kustlänen har ökat dramatitiskt, skriver DN. Landshövdingen i Blekinge vädjar nu om hjälp.

Bara i Blekinge hittades 80 döda älgar förra året, mot tidigare 30 på ett år. Symtomen hos de döende älgarna är skrämmande, skriver tidningen. Älgarna snubblar omkring, har svårt att hålla balansen, är skabbiga, magra och blinda. De dör förlamade och apatiska. Korna föder färre och mindre kalvar.

Tecken finns nu på att samma symtom dyker upp även hos hjortar och rådjur. Tidigare har en överdödlighet noterats bland fåglar och fiskar.

Lennart Falk, docent vid docent vid institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet, leder en forskningsgrupp som hoppas i höst kunna redovisa en studie som bygger på provtagningar i Blekinge och Sörmland. Hypotesen är att djuren har drabbats av brist på tiamin.

Landshövdingen i Blekinge, Berit Andnor (S), har i ett brev till regeringen begärt att Naturvårdsverket eller Havs- och vattenmyndigheten ska få i uppdrag att utreda vad som ligger bakom den mystiska sjukdomen.

Källa: DN