Djurskydd prioriterat på trav- och galoppbanor

Travhästen Commander Crowes start i Elitloppet har lett till diskussioner om djurskydd för travhästar. För såväl sporten som Jordbruksverket är detta viktiga frågor, där det redan finns mycket arbete på gång för att ytterligare stärka djurskyddet, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Den aktuella händelsen har satt fokus på att det är viktigt att informera om det ansvar som ligger på tränare och kusk, skriver Jordbruksverket. De har huvudansvaret att endast starta med en häst som är i skick för att tävla.

Banveterinärerna är anställda av Jordbruksverket på tävlingsplatserna och kan avbryta eller skjuta upp tävlingen om det finns någon anledning ur djurskyddssynpunkt, för att till exempel ha mer tid för att besiktiga en häst eller behandla en akut skada.

Jordbruksverket har sedan 2012 ett projekt om ban- och tävlingsveterinärfrågor. I samband med detta gör Jordbruksverket en djupare översyn av djurskyddet vid tävling med djur, och arbetar bland annat för att fortbilda ban- och tävlingsveterinärerna.

Jordbruksverket har hållit två banveterinärkonferenser under 2013. Syftet är bland annat att förtydliga regler, myndighetsrollen samt ansvarfördelningen mellan myndigheterna och travsporten.

– Att ha kontinuerliga utbildningar för banveterinärerna ser vi som mycket värdefullt, säger Märta North, chef för enheten för häst, fjäderfä och vilt. Vi får då möjlighet att belysa aktuella frågor och får chans att ha en dialog med banveterinärerna.