Målet om säker mat delvis uppnått

En rapport till EU-kommissionen visar att målet om säker svensk mat delvis har uppnåtts. Det skriver Jordbruksverket.

Den gemensamma rapporten till EU-kommissionen om hur kontrollen av livsmedelskedjan, från jord till bord, har fungerat 2012 är klar.

Rapporten visar att den offentliga kontrollen är på rätt väg. Målet om säker mat är delvis uppnått, antal personer som insjuknat av livsmedel eller dricksvatten har minskat.

Varje år får EU-kommissionen en rapport om hur den svenska offentliga kontrollen har fungerat. Rapporten har tagits fram av Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, tillsammans med Generalläkaren, Tullverket, SLU och Swedac.