Djursjukskötarutbildning: Hårt söktryck till få platser

Söktrycket till djursjukskötarprogrammet är stenhårt. Men platserna är få, och nu varnar branschen för att bristen på djursjukskötare håller på att växa till ett djurskyddsproblem.

Det är mångas dröm att få arbeta inom djursjukvården, och flera tusen sökte till djursjukskötarprogrammet. Så här såg det ut inför höstterminen:

• Djursjukskötarprogrammet
Antal sökande: 2 374
Antal utbildningsplatser: 40

Det betyder att mindre än 2 procent av dem som sökte till utbildningen kom in. Samtidigt som arbetsmarknaden skriker efter legitimerade djursjukskötare.

– Bristen på djursjukskötare är den svåraste utmaningen för djursjukvården och den allvarligaste frågan vi står inför, säger Anders Thunberg, vd för Evidensia.

Problemet är inte lagen, utan övergångsreglerna. Jordbruksverket har räknat fel på hur lagen ska genomföras, och tiden för övergångsreglerna måste förlängas, betonar Anders Thunberg.

Han menar att bristen på legitimerade djursjukskötare kan göra det omöjligt för djursjukhus att hålla öppet dygnet runt.

– Årets sommar kan ha varit den sista med dygnet runt-öppet. Därmed håller det på att växa till ett djurskyddsproblem, säger han. Nu ligger bollen hos Jordbruksverket.

När det gäller veterinärutbudet har behovet däremot planat ut. Men veterinärutbildningen är fortfarande en av de mest populära. Läget inför höstterminen:

• Veterinärprogrammet
Antal sökande: 1 671
Antal utbildningsplatser: 100

Här fick alltså 6 procent av samtliga sökande en plats på utbildningen.

– Jag upplever att vi har en god försörjning av nyutexaminerade veterinärer, plus att många utbildar sig utomlands. Det har lett till en arbetsmarknad i bättre balans, säger Anders Thunberg.