SLU-studenter mer benägna starta företag

Hela 77 procent av SLU-studenterna kan tänka sig att starta företag. Det gör studenterna vid SLU Studenter bland de mest benägna att starta eget efter studietiden.

Fyra av fem studenter vid SLU har ett stort intresse för att starta eget. SLU placerar sig därmed på topp tre-listan över lärosäten där flest studenter kan tänka sig att bli företagare. Det visar den nationella undersökningen Attityd 12/13.

– Vad som gläder oss vid SLU extra mycket är att två av tre studenter har idéer som bygger på kunskap från deras utbildning, säger Maria Andersson, projektledare på SLU Holding.

– Det är 20 procentenheter högre än det nationella genomsnittet. För studenter med entreprenöriella ambitioner förmedlar SLU:s utbildningar kunskaper som tydligt kan omsättas i affärsidéer och med det hållbarhetsfokus som genomsyrar universitetet kommer de att göra avtryck i sina framtida yrkesroller.

Undersökningen visar även att sju av tio studenter på SLU redan har affärsidéer de vill förverkliga och mer än hälften av de svarande tror också att de kommer att realisera sina planer inom en tioårsperiod.

För att hjälpa studenterna att förverkliga sina affärsidéer samarbetar SLU bland annat med organisationen Drivhuset, som kostnadsfritt erbjuder affärsrådgivning. Drivhuset arbetar dels med direkt stöd, dels med attitydförändringsarbete för att visa företagande som en lika möjlig karriärväg som anställning.

I Attityd 12/13 framkommer det att studenterna efterfrågar mer inspiration, tillgång till rådgivning och grundläggande, neutral information om företagande.