Olegitimerade sköterskor får ge intravenösa injektioner

Reglerna om vem som får utföra vilka arbetsuppgifter inom djurens hälso- och sjukvård förenklas, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande. Från 1 januari får sköterskor som inte är legitimerade ge intravenösa injektioner.

– Det här kommer att underlätta arbetet framför allt på större kliniker och djursjukhus. Personal som inte är legitimerad får ytterligare en arbetsuppgift att göra, säger Lotta Ternström Hofverberg på Jordbruksverket.

Det innebär att från och med årsskiftet kommer olegitimerade sköterskor att exempelvis kunna koppla på och av dropp för att rasta hundar.

Lättnaden har diskuterats fram i dialog med en referensgrupp för djursjukvården. Nästa möte med gruppen kommer att hållas i början av 2014.