Kravet på veterinär vid tävlingar med djur lättar

Föreskrifterna om tävling med djur ändras vid årsskiftet, då kravet på att en veterinär ska närvara vid vissa tävlingsformer lättar. Bedömningen är att detta kan ske utan att djurskyddet försämras.

Förändringen innebär att Jordbruksverket har gjort några mindre ändringar i riskbedömningen för när tävlingsveterinärer ska medverka. Det innebär lättnader för exempelvis grenarna räddningshundar, voltige och gymkhana. Även mästerskap för grenar som bedömts vara lågrisktävlingar får lättnader.

– Vi valde att redan nu gå fram med några mindre ändringar, eftersom vi hade ett bra underlag och såg att det leder till sänkta kostnader för alla berörda, säger Helena Kättström, djurskyddschef på Jordbruksverket.

– Vi vill att reglerna ska bli mer ändamålsenliga. Vi är medvetna om att en mer omfattande översyn är motiverad och vi har påbörjat detta arbete i en konstruktiv dialog med berörda branscher.

Jordbruksverket planerar att genomföra en grundlig översyn av tävlingsföreskrifterna under 2014. Då kommer framförallt dopningsbilagan och riskvärderingen för veterinär medverkan att ses över i sin helhet.

(Källa: Jordbruksverket)