Alla pilar pekar fel

Diagram frånvaro och övertid

Diagram frånvaro och övertid

Övertidsuttaget ökar, korttidssjukskrivningen ökar och långtidsssjukskrivningarna ökar. Så ser det ut inom djursjukvården just nu. Enligt Svensk Djursjukvård är det bristen på djursjukskötare som ligger bakom.

Branschorganisationen Svensk Djursjukvård har sammanställt statistik över sjukfrånvaro och övertidsuttag inom djursjukvården.

Undersökningen gjordes under perioden 2009–2013. Analysen bygger på en enkät till företag med sammanlagt 1 200 anställda och 40 procent svarade på frågorna.

Den ökade frånvaron och övertidsuttaget sammanfaller i tid med den nya behörighetslagstiftningen. Långtidsfrånvaron har ökat med 67 procent under perioden. Korttidsfrånvaron med 75 procent och övertidsuttagen med 50 procent.

Källa: Svensk Djursjukvård