Forskning om missbrukspreparat till häst får 1,7 Mkr

Travhäst

Travhäst

Ett nytt problem inom hästsporten är otillåten användning av smärtstillande och prestationshöjande preparat baserade på peptider och proteiner. Ett nytt projekt med finansiering genom Stiftelsen Hästforskning ska utveckla metoder för att upptäcka preparaten.

De aktuella preparaten har oftast tagits fram för att användas på människor och därför vet ingen vilka risker och biverkningar de kan innebära för hästar.

En forskargrupp vid SVA ska utveckla metoder för att upptäcka preparat som kobratoxin, dermorfin och erytropoetin (epo) när de används på hästar. Preparaten används för att lindra smärta och höja prestationsförmågan, men de kan vara direkt hälsofarliga och ge allvarliga biverkningar. Missbruket innebär ett allvarligt djurskyddsproblem.

– De här preparaten har en helt annan kemisk uppbyggnad än traditionella dopningssubstanser. Därför behöver vi utveckla speciella analysmetoder, säger Mikael Hedeland, professor vid dopningskontrollaboratoriet på SVA.

Preparaten bryts också ned snabbare i kroppen och därför måste man leta efter typiska nedbrytningsprodukter i stället för själva preparaten.

Projektets andra del är en fältstudie under 2015 där man tillsammans med respektive travförbund kommer att ta träningsprover på travhästar i Sverige och Norge. Målet är att få en bild av hur utbrett missbruket är. De nya analysmetoderna kommer sedan att ingå in den ordinarie dopnings-kontrollverksamheten i Skandinavien.

– Det viktigt att hästarna är friska och inte utsätts för onödiga risker. Allmänheten ska också vara trygg med att hästarna har det bra, säger Göran Åkerström, chefsveterinär på Svensk Travsport.

Projektet har beviljats 1 730 000 kronor, fördelat på två år, från Stiftelsen Hästforskning.