Mia Runnérus till Strömsholm

Mia Runnérus

Mia Runnérus

Mia Runnérus längtar efter en operativ befattning och lämnar därför sitt stabsjobb på Djursjukhusgruppen för att i stället bli regionchef på Strömsholm.

Hon tillträder sin nya tjänst den 18 augusti. Framtill dess har hon ryckt in som tf verksamhetschef på Falu Djursjukhus, en befattning hon har fram till maj 2014. Till Djursjukhusgruppen kom hon i juni 2013 och fick då titeln Group Medical Quality and Development director.

– Det är en stabsfunktion som jag var nyfiken på. Men nu när jag har prövat inser jag att jag mycket hellre vill ha ett operativt jobb, säger hon.

Till saken hör att Mia Runnérus har sitt hem, sin man och sina djur i Ramnäs som ligger tre mil från Strömsholm.

– Jag har bott i kappsäck i tio år och längtar hem. Och om man vill ha ett operativt jobb nära Ramnäs, så är det naturligt att söka sig till Strömsholm. Det var där jag en gång började, säger Mia Runnérus.

Foto: Göran Ekeberg