Tro eller vetande: Snillen spekulerar på Äldre Veterinärers vårmöte

Finns placeboeffekten även på djur? Hur bemöter man evolutionsförnekare? Och vad befinner sig egentligen i toppen av evolutionskedjan – människan eller ett ostron? Det var några av frågorna som diskuterades när Sällskapet Äldre Veterinärer, SÄV, höll vårmöte.

Temat för vårmötet var ”Tro eller vetande” och ett fyrtiotal deltagare fick lyssna till Nils Uddenberg, professor i psykiatri, Christer Sturmark, författare och aktiv inom förbundet Humanisterna och Dan Larhammar, professor vid neurovetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Nils Uddenberg inledde med en underhållande exposé över evolutionsteorier. På 45 minuter förklarade han den utveckling som naturen har behövt flera miljoner år att avverka – och hur vetenskapen har förhållit sig till den. Resultatet av evolutionen kunde vi alla se på nära håll, menade lundensaren med en blinkning:

– Genom naturligt urval har arterna förfinats allt mer för att slutligen producera stockholmaren!

Men evolutionsteorin med dess många slumpartade vändningar är inte en förklaring som alla accepterar. De så kallade kreationisterna hävdar i stället förekomsten av en ”intelligent design”, alltså att det skulle finnas en starkare kraft än slumpen som styr hur arterna har utvecklats.

– Att övertyga dessa med rationella argument går inte, menade Nils Uddenberg. Jag kan respektera deras ovetenskapliga tro, problemet är när de försöker få den att framstå som vetenskap.

Därmed var manegen krattad för nästa föreläsare. Christer Sturmark, tidigare it-entreprenör, i dag författare och kanske mest känd som ordförande för förbundet Humanisterna som verkar för att främja den ”sekulära humanismen” som livsåskådning och ett i alla avseenden sekulärt samhälle.

– Kreationismen är en stark kraft, som växer även i Europa, sade Christer Sturmark. Och i exempelvis USA uppger 47 procent av befolkningen att de inte tror på evolutionsteorin, utan att det finns en annan förklaring till arternas uppkomst.

Dan Larhammar är professor i neurovetenskap vid Uppsala universitet och en stark kritiker av alternativa behandlingsmetoder som inte bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Bekymret är att alternativmedicinen i Sverige verkar i en gråzon, där ingen myndighet tar ansvar för kontrollen, sade han. Varken Livsmedelsverket, Konsumentombudsmannen, Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket.

Internationellt är dock tron på alternativmedicinen mycket stark.

– USA marknadsförs till och med vissa riktiga mediciner med homeopatisk etikett – för då kan man ta mer betalt, sade Dan Larhammar.

– Det hindrar inte att det kan finnas en tydlig placeboeffekt – även på djur – vid behandling med vissa alternativa mediciner och metoder.

Nils Uddenberg, som inte bara är professor i psykiatri utan även kattägare och författare till succéboken ”Gubbe och katt: en kärlekshistoria”, menade att umgänget med katter har lärt honom mycket om hur olika tillvaron kan se ut för olika varelser.

– Om vi kunde be ett ostron förklara evolutionskedjan skulle det placera ostronet i toppen och arbeta sig neråt genom arterna. Långt där nere i kedjan skulle människan komma. Därefter kommer ingenting och sedan ingenting, om du frågar ett ostron. Men allra, allra längst ner kommer – fransmännen!