Antibiotika till djur ökar snabbt inom EU

Användningen av antibiotika på djur inom EU ökar snabbt. Det skriver DN i en artikel som också visar statistik över hur importen av gris- och fågelkött ökar i Sverige.

Enligt artikeln i DN har många länder restriktioner mot överanvändning av antibiotika på människa. Men jakten på billigt kött gör att man inte drar sig för att ge två tredjedelar av de 300–500 antibiotika som används varje år till djur.

– Många veterinärer i andra EU-länder anser att de inte klarar sig utan antibiotika, och det har givetvis att göra med att djurhållningen är sämre, säger Jenny Lundström, veterinär vid Svenska Djurhälsovården till DN.

Hon menar att för vissa veterinärer i exempelvis Holland kan ha så mycket som 80 procent av intäkterna komma från läkemedelsförsäljning, bland annat antibiotika.

Enligt Björn Bengtsson, veterinär med antibiotikaansvar på SVA, finns MRSA i snart sagt varje grisbesättning i Europa.

Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, är mycket pessimistisk. De resistenta bakterierna ökar snabbt, och i dag kan varannan patient på en infektionsklinik vara bärare av resistenta bakterier som var ovanliga för tio år sedan.

Andelen importerat griskött till Sverige låg på drygt 30 procent 2013 och på drygt 35 procent för fågelkött. Motsvarande siffror år 2000 var cirka 10 procent för både gris och fågel.

Källa: DN