DN Debatt: ”Konsumenterna avgörande i kriget mot resistens”

Konsumenternas val av kött är avgörande för att minska hotet från antibiotikaresistens. Det skriver veterinären Sten-Olof Dimander och medicinprofessorn Björn Olsen på DN Debatt.

När Folkhälsomyndigheten presenterar sin rapport för resistenta bakterier framgår det att Sverige skiljer sig radikalt från de flesta andra länder i Europa. Förekomsten av resistens är mindre, tack vare god djurhållning och ansvarsfullt antibiotikaanvändning, bland annat till livsmedelsproducerande djur. Men resistensen ökar även här.

I dag används antibiotika i den globala köttindustrin, men också i frukt- fisk- och räkodlingar, skriver artikelförfattarna. 80 procent av alla antibiotika går till livsmedelsproducerande djur. I snitt använder EU-länderna 9 gånger mer antibiotika än Sverige. Bara två länder, Norge och Island, använder mindre antibiotika än Sverige.

I Sverige används ofta penicillin, som är ett smalspektrumantibiotikum och därmed ger upphov till mindre resistens. Men i andra länder används oftare bredspektrumantibiotika, vilket ytterligare ökar risken för resistens.

Alla måste dra sitt strå för att minska resistenshotet, skriver artikelförfattarna. Det gäller veterinärer, läkare, patienter, livsmedelsindustri och handel, men – inte minst – även konsumenter.

”Genom att välja exempelvis kött från länder med en ansvarsfull och återhållsam antibiotikaanvändning kan vi bidra till att några av våra viktigaste läkemedel kan få fortsätta att vara just det”, avslutar de artikeln.

Källa: DN