Ny metod hittar kronisk kvarka

c93677_1757446703.jpg_130Enligt studier kan det vara svårt att ställa diagnos på kvarka med hjälp av prover. I sin artikel slår Gittan Gröndahl ett slag för en teknik som har tagits fram vid SVA.

”Med modern PCR-teknik som är ett bättre sätt att ta prover, kan vi i dag hitta många fler infekterade hästar och det går mycket snabbare. Äntligen finns det bra diagnosverktyg för att finna smittbärare snabbt och isolera dem så att fortsatt smittspridning kan förhindras”, skriver hon.

Ett problem vid kvarka är att många hästar kan vara smittbärare, men symtomfria. PCR påvisar DNA från bakterier. Används enbart odling är risken stor att man missar bakterierna.

Om en häst är PCR-positiv för kvarka vid upprepade tillfällen trots att den inte har symtom tyder det på en kronisk infektion. Det kan leda till kvarkan kan blossa upp igen och igen i stall med omsättning.

Källa: SVA VET