Två unga forskare prisas av Merial

Katarzyna Zabielska, adjungerad professor inom området smådjursmedicin vid Warsawa universitet och Katja Silbermayr vid Institutet för parasitologi vid veterinärmedicinska universitet i Wien, har tilldelats 2014 års ABCD and Merial Young Scientist Award.

Katarzyna Zabielskas forskning är fokuserad på att hitta behandlingsmetoder mot FISS (feline injection-site fibrosarcoma), medan Katja Silbermayr har utvecklat ett sätt att upptäcka felint demodex-kvalster genom träckprov.

Merial har delat ut priset varje år sedan 2008. Kriteriet är att forskaren ska vara under 35 år och arbeta inom veterinärmedicin eller biomedicin.

Källa: Merial