Ovanligt stort utbrott av Newcastle

SVA har bekräftat att ytterligare en gård i Östergötland är smittad med Newcastlesjuka. Smittspårning pågår.

Jordbruksverket har infört restriktioner runt gården som blir det tredje området som nu får restriktioner till följd av utbrottet som är ovanligt omfattande. SVA arbetar tillsammans med Jordbruksverket för att spåra smittkällan och begränsa smittan.

– Vi uppmanar fjäderfäägare i området att vara vaksamma på symtom, säger Gunilla Hallgren, veterinär vid SVA.

Sjukdomen förekommer i hela världen och vi har regelbundet fall även i Sverige. Det nuvarande är ett ovanligt stort utbrott .

I smittspårningsarbetet kartläggs om och i så fall hur de drabbade besättningarna har haft kontakter med varandra.

– Innan vi vet hur besättningarna har blivit smittade rekommenderar vi att fjäderfäägare i området ser över och förbättrar sina rutiner för att förhindra att smitta når djuren. Exempelvis kan man kan begränsa antalet besökare hos dem och byta skor och kläder innan man går in till dem. Utegående djur bör utfodras under tak, säger Gunilla Hallgren.

I alla de tre drabbade besättningarna har symtomen kommit smygande och inte varit så tydliga till att börja med.

– Framförallt har man sett en nedgång i äggproduktion liksom ökat antal skinnägg och pigmentförändringar på äggen, men det är oklart hur det yttrar sig hos andra typer av fåglar, säger Gunilla Hallgren.

Källa: SVA