Jordbruksverket varnar för afrikansk svinpest

Jordbruksverket varnar för spridning av afrinkansk svinpest. För att inte sjukdomen ska spridas till Sverige måste grisuppfödare uppmanas att följa reglerna om hygien och utfordring.

Under 2014 har flera utbrott av afrikansk svinpest på vildsvin och enstaka tama grisar i Polen, Lettland och Litauen rapporterats. Förra veckan meddelade litauiska myndigheter att afrikansk svinpest konstaterats på en stor kommersiell svinbesättning i norra Litauen.

Sjukdomen är mycket smittsam och för att den inte ska spridas vidare till Sverige är det viktigt att grisuppfödare följer gällande regler om bland annat hygien och utfodring. Att mata såväl tama grisar som vildsvin med animaliska livsmedel och matavfall är till exempel inte tillåtet.

– Spridningen av sjukdomen har gått fortare än förväntat, vilket kan tyda på att omfattningen i östra delarna av Europa är större än vi tidigare trott, säger Lena Hult, t f smittskyddschef på Jordbruksverket.

Smittan sprider sig mycket lätt med levande djur men det förekommer inte införsel av levande grisar eller sperma från de drabbade områdena till Sverige. Den svenska vattengränsen hindrar smittade vildsvin från att ta sig in. Risken för direkt smittöverföring är därför mycket liten. Men virus kan sprida sig med personer, kläder, bilar och redskap. Virus överlever också under långa perioder i fruset kött och i icke värmebehandlade fläskprodukter som rökt korv.

Personer som resti de delar av Europa som har afrikansk svinpest ska inte ha kontakt med grisar och grisgårdar de första två dygnen i Sverige. Kläder och utrustning måste rengöras. Animaliska livsmedel innebär risk för smittspridning och det är därför inte tillåtet att utfodra varken tama grisar eller vildsvin med animaliska livsmedel och matavfall. Mat av animaliskt ursprung bör heller inte slängas i naturen eftersom det då kan komma i kontakt med vildsvin. Det är heller inte tillåtet att föra in vildsvinsprodukter till Sverige från områden med konstaterad smitta.

Även vildsvin, minigrisar och mindre grupper av grisar behöver skyddas mot smitta.

Källa: Jordbruksverket