Rengör fordon och stallar innan djuren får återvända

Den stora skogsbranden i Västmanland har inneburit att ett stort antal djur har flyttats. Jordbruksverket informerar nu djurägare och veterinärer om vad som är viktigt att tänka på när djuren ska flyttas tillbaka.

I det akuta skedet flyttades minst 1 100 nötkreatur, 500 får och lamm samt ett stort antal hästar bort från det aktuella området tack vare en stor insats från LRF och frivilliga.

Djurägare som ska flytta tillbaka sina djur kan utföra normal rengöring och vädring av stallarna i den utsträckning de bedömer behövs. Det behövs inga specialmedel, men det är viktigt att de personer som arbetar med rengöringen skyddar sig själva och inte andas in för mycket av sot, damm och eventuell aska.

– När man bedömer behovet av rengöring kan man utgå ifrån sig själv. Om luften är irriterande för människor att andas in så är den det också för djuren. Passa gärna på att utföra den årliga rengöringen av stallarna plus ventilationen innan djuren flyttas tillbaka, säger Lotta Andersson på Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa.

I det akuta skedet av branden var det prioriterat att snabbt flytta djuren bort från området. När det är möjligt att transportera tillbaka djuren från den tillfälliga förvaringsplatsen kan detta ske i lugnare takt utan stress. Transporten ska därför genomföras på vanligt sätt, enligt de bestämmelser som finns.

Som vanligt är det bra att tänka på att transportfordonen ska vara väl rengjorda för att undvika indirekt överföring av eventuella smittor mellan djur. Om besättningen är med i ett sjukdomskontrollprogram och har varit i kontakt med andra djur när de var evakuerade är det viktigt att hålla reda på vilka djur de varit i kontakt med och prata med veterinär om det kan vara aktuellt med extra provtagningar.

– Av smittskyddsskäl är det viktigt att djurägare i efterhand rapporterar till Jordbruksverket var deras nötkreatur och får har befunnit sig, säger Lotta Andersson.

Drabbade djurägare rapporterar som vanligt till respektive register och kan under en period även rapportera genom att ringa Jordbruksverkets kundtjänst på telefon 0771-223 223.

Tack vare regnet som nu kommer bedöms risken liten för att djuren får i sig aska på betet. Möjligen kan askan påverka smaken på betet, vilket kan göra att djuren inte äter tillräckligt och i vissa fall kan behöva extra foder.