SVA: Skydda djuren mot brandrök

Det brinner i Västmanland och både människor och djur hotas. Rök från skogsbränder kan förorena luften med små, ohälsosamma partiklar. Nu informerar SVA både djurägare och veterinärer hur djuren ska skyddas från skadlig rök.

Skogsbranden i Västmanland beskrivs som den värsta i Sverige i modern tid.

Länsstyrelsen i Västmanlands län uppmanar nu alla som berörs av rök från branden och som har boskapsdjur att förbereda för evakuering och för privatpersoner med sällskapsdjur finns speciella bussar beredda.

SVA har i dag gått ut med råd till såväl djurägare som veterinärer hur man kan skydda djuren från skador av rök.

Effekterna av rök på djur liknar det som människor upplever: ögon och luftvägar blir irriterade, vissa sjukdomstillstånd kan förvärras och lungfunktionerna begränsas.

Små partiklar i brandrök kan ansamlas i luftvägarna och ge sveda i ögonen, rinnande näsa och bronkit. De kan också förvärra hjärt- och lungsjukdomar som hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom, emfysem och astma.

– Det finns inte mycket information om rök för hästägare, eller ens för hästpraktiserande veterinärer, säger tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA.

Partiklarna i rök är ofta mycket små och kan på så sätt tränga långt ned i lungorna. Därför är de farligare än större dammpartiklar från till exempel en grusväg. Lungfunktionen kan begränsas av rök och olika tillstånd förvärras, som exempelvis kronisk bronkit, kvickdrag eller återkommande luftvägsobstruktion.

− Höga halter av partiklar kan ge ihållande hosta, snorande näsa, väsande missljud från lungorna och försvårad andning. Uppspärrade näsborrar och överdrivna andningsrörelser i flanken är tecken på försvårad andning hos en häst. Partiklarna kan också påverka immunförsvaret och minska lungans förmåga att rena sig från främmande material, som pollen och bakterier, som förekommer normalt i hästens miljö.

Gittan Gröndahl rekommenderar att man begränsar träningen när det finns synlig rök. Ökad andningsfrekvens kan trigga sammandragningar eller kramp i de små luftrören hos hästen. Se till att hästen har rikligt med friskt vatten nära där den äter för att optimera vattenkonsumtionen.

Om hästen utfodras med hö så dricker den det mesta av sitt vatten inom två timmar från att den ätit höet. Vatten gör att luftvägarna hålls fuktiga och det underlättar reningsprocessen. För att minska belastningen på lungorna bör man utfodra med dammfritt foder, och gärna blötlägga foder.

Hästar som har exponerats och påverkats av brandrök måste få tid att vila och läka ut. Det handlar om fyra till sex veckor. Gittan Gröndahl uppmanar alla djurägare att ha en evakueringsplan redo för till exempel en akut brand.

Mycket av ovanstående är tillämpligt också på andra djur.

(Källa: SVA)