Myndigheter tar gemensamma tag mot smitta

Parasiten Cryptosporidium orsakade att närmare 50 000 personer blev sjuka i Östersund och Skellefteå för några år sedan. För att minska risken för framtida smitta har fem myndigheter tagit fram en gemensam strategi.

Det fem myndigheterna är Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SVA. De har gemensamt arbetat fram en femårig strategi som ska minska risken för att människor smittas av Cryptosporidium.

Cryptosporidium kan spridas via dricksvatten och badvatten. Parasiten kan orsaka stora sjukdomsutbrott. Den framtagna strategin gäller endast de arter av parasiten som kan smitta människor och beskriver de åtgärder de fem myndigheterna anser är särskilt angelägna för att minska risken för smitta till människor.

De föreslagna åtgärderna ska:

• öka förmågan att upptäcka och smittspåra sjukdomsfall
• öka kunskapen om Cryptosporidium hos människor, till exempel olika smittkällors betydelse för sjukdom hos människor
• säkerställa produktion av ett hälsomässigt säkert dricksvatten.

Källa: Jordbruksverket