Enklare regler för märkning av grisar

Enklare regler för märkning av grisar

Enklare regler för märkning av grisar träder i kraft den 1 november. De nya reglerna gäller vid flytt av grisar inom ramen för mellangårdsavtal eller mellan olika produktionsplatser inom företaget.

Förenklingen berör de cirka 1 900 företag som antingen har mellangårdsavtal, det vill säga leveransavtal mellan en smågrisuppfödare och en slaktsvinsuppfödare, eller som har uppfödning på olika produktionsplatser inom företaget. Att grisarna inte längre behöver märkas med produktionsplatsnummer när de lämnar produktionsplatsen där de föddes leder till en beräknad besparing på sammanlagt 800 000 kr för de berörda företagen.

En viktig utgångspunkt vid översynen av föreskrifterna har varit att behålla möjligheten till god smittspårning vid utbrott av smittsamma djursjukdomar samtidigt som det blir enklare för företagen. Processen har tagit tid eftersom föreskriften också behövde gå ut till övriga EU-länder för synpunkter, men nu har Jordbruksverket tagit beslut om att ändra föreskriften från och med den 1 november.

– Vi är glada över att kunna göra den här förändringen på ett sätt som förenklar för företagen samtidigt som vi behåller möjligheten till god smittspårning, säger Niklas Persson, chef på registerenheten.

Läs mer här.