Antalet lantbruksdjur står sig

Antalet lantbruksdjur står sig

Årets husdjursräkning visar att antalet djur är ganska oförändrat mellan juni 2013 och juni 2014. Den starkt nedåtgående trenden framför allt när det gäller grisar har stannat av de senaste åren.

Mjölkkorna var lika många i juni 2014 som i juni 2013. Däremot har antalet kvigor, tjurar och stutar minskat något, samtidigt som antalet kalvar har ökat.

Företag med nötkreatur minskar kontinuerligt. Sedan 2005 har antalet företag med mjölkkor nästan halverats. Även på regional nivå är utvecklingen densamma.

Antalet får minskade 2012 och 2013, efter att ha ökat under en längre period. Till 2014 har fåren ökat något igen, främst när det gäller lamm. Antalet företag med får har varit relativt stabilt de senaste åren, men är cirka 1000 fler idag än 2010.

Trenden med färre grisföretag verkar ha avstannat. Antalet grisbönder har inte minskat i samma omfattning de senaste två åren som föregående år. I juni 2014 fanns knappt 1 300 grisbönder. Antalet grisar har endast förändrats marginellt de senaste åren.

Antalet djur per besättning ökar kontinuerligt. Mellan 2013 och 2014 har den genomsnittliga besättningen med mjölkkor ökat från 74 till 78 kor. Besättningsstorleken bland slaktsvinproducenter har under 2000-talet ökat med 170 procent.