Kattboomen är här

Kattboomen är här

Intresset för katter och deras hälsa ökar. Blå Stjärnan har certifieras som Cat Friendly Clinic, och i november ordnar Royal Canin flera heldagssymposier om katt.

WellCat-programmet, där Blå Stjärnan är ceritifierad, har tagits fram av ISFM, (International Society of Feline Medicine), i samarbete med Royal College of Veterinary Surgeons. I Europa sker samarbete mellan ISFM och Nestlé Purina och i Sverige är det Jamaren (Swedish Veterinary Feline Study Group) och Ceva Animal Health som samarbetar i projektet.

Royal Canin har lockat Susan Little, en av världens ledande kattveterinärer, till Stockholm, Göteborg och Malmö i slutat av november.

Foto: Waltham