Skulle du svära den här eden?

Skulle du svära den här eden?

WSAVA, den internationella organisationen för smådjursveterinärer, har tagit fram en ed för veterinärer. Den finns på många språk, dock ej svenska – varför VeterinärMagazinet har tagit sig friheten att översätta den. Kolla själv om du skulle vilja svära eden.

Som veterinär öppen för världen, lovar jag att använda min kunskap och min kompetens till gagn för vårt samhälle genom att värna om djurskydd och djurhälsa, förebygga och lindra djurens lidande och arbeta för One Health. Jag lovar att utöva mitt yrke med värdighet och på ett korrekt och etiskt sätt, vilket även innebär livslångt lärande i syfte att höja min professionella kompetens.