Snabb ökning av djurförsäkringar

Premierna till djurförsäkringar har trefaldigats på fem år. Det framgår av statistik som publiceras i Dagens Industri.

Branschorganisationen Svensk Försäkring ställer samman försäkringsbolagens premieinkomster och beräknar marknadsandelar. Den senaste statistiken, som avser andra kvartalet i år, visar att premieinkomsterna för de senaste tolv månaderna uppgår till nästan 3 miljarder kronor. Det är en ökning med 329 miljoner jämfört med ett år tidigare, och med nästan 1 miljard sedan 2009.

Agria har 59,4 procent av marknaden, därefter kommer Folksam med 18,1 procent.

Källa: DI