Premieinkomsterna för djurförsäkringar stiger

Premieinkomsterna för djurförsäkringar stiger

De totala premieinkomsterna för djurförsäkringar har stigit med nära 12 procent mellan september 2013 och september 2014. Samtliga aktörer har höjt sina premieinkomster, men Agria och Folksam ökar sina marknadsandelar. Det visar statistik från Svensk Försäkring.

Agria har höjt sina premieinkomster från 1 610 miljoner kronor till 1 816 miljoner. Det är en ökning med nästan 12,8 procent, alltså mer än branschsnittet.

Folksams premieinkomster har stigit från 493 till 561 miljoner kronor, en uppgång med 13,8 procent – också det mer än branschsnittet.

If har höjt från 298 miljoner till 317, vilket är en uppgång med 6,4 procent.

Dina försäkringar har höjt från 60 till 61 miljoner, +1,6 procent.

Försäkringsbolaget Solids premieinkomster för djurförsäkringar har stigit från 5 miljoner till 7, vilket innebär en uppgång med 40 procent, men alltså från en mycket låg nivå.

Svelands inkomster har stigit från 279 till 308 miljoner, +10,4 procent.

Totalt har premieinkomsterna mellan september och september stigit från 2 745 miljoner kronor till 3 071 miljoner, +11,9 procent.

Marknadsandelarna fördelar sig enligt följande per den 30 september 2014:

Agria 59,1 procent (58,6 procent samma tid 2013)

Folksam 18,3 (18,0)

If 10,3 (10,9)

Dina Försäkringar 2,0 (2,2)

Solid 0,2 (0,2)

Sveland 10,0 (10,2)

Det innebär att Agria och Folksam ökar sina marknadsandelar, medan övriga minskar eller ligger still.