Svensk Djursjukvård: Första steget mot fusion med SLA

Svensk Djursjukvård:  Första steget mot fusion med SLA

Vid en extra årsstämma den 20 november beslöt medlemmarna i Svensk Djursjukvård att gå vidare mot en fusion med SLA. Det bekräftar Maria Lundvall.

Maria Lundvall, generalsekreterare för Svensk Djursjukvård, bekräftar för VeterinärMagazinet att de två organisationerna nu tagit det första steget mot en sammanslagning 2015. Frågan avgörs slutgiltigt vid ordinarie årsstämmor i Svensk Djursjukvård och SLA i april 2015.