Ovaccinerade valpar, kattungar och illervalpar portförbjuds

Ovaccinerade valpar, kattungar och illervalpar portförbjuds

Från den 29 december 2014 blir det inte längre möjligt att få tillstånd att föra in hundar, katter eller illrar under tre månaders ålder till Sverige om de inte vaccinerats mot rabies. Anledningen är att EU-kommissionen har uppmanat alla länder i EU att se över reglerna, skriver Jordbruksverket.

Enligt EU-lagstiftningen om införsel av sällskapsdjur får länderna välja att tillåta införsel av ovaccinerade hundar, katter och illrar. Sverige tillåter införsel från rabiesfria länder både i och utanför EU. Men i början av november kom ett meddelande från kommissionen att länderna inte längre får välja att bara släppa in ovaccinerade djur från rabiesfria länder. Antingen får länderna välja att släppa in djur från alla EU-länder eller inga djur alls.

Införsel av djur utan rabiesvaccination från länder där det finns rabies medför en ökad smittrisk och därför väljer Jordbruksverket att upphöra med tillstånden. Jordbruksverket kommer att handlägga ansökningar som kommit in senast den 28 december och som rör redan födda djur.

Den 29 december börjar flera ändringar i den EU-lagstiftning som styr kraven för att resa med sällskapsdjur att gälla. Grundkraven är oförändrade, men vissa detaljer ändras.

• Inga tillstånd för införsel av djur yngre än tre månader

• Rabiesvaccination tidigast vid tolv veckors ålder

• Nya EU-pass, veterinärintyg och formulär för djurägareförsäkran

• Särskilda villkor för djur som måste resa ensamma och med ombud

• Sällskapsdjur i grupp får träna och tävla utomlands utan besiktning och handelsintyg

• Besiktning inom 48 timmar

• Förtydliganden avseende köp av djur

• Alla EU-länder kontrollerar resande djur