Här är årets BSA-och Swevet-stipendiater

Här är årets BSA-och Swevet-stipendiater

Veterinären Hanna Bergström Ledin (t v) och djursjukskötaren Elisabeth Jendestig blev mottagare av Blå Stjärnan Akademins och Swevets gemensamma ”award”. Här flankeras de av prisets initativtagare Bert-Jan Reezigt från Blå Stjärnan (längst t v) och Antonio Gozzo från Swevet. Utdelningen ägde rum vid BSA-kongressen i Göteborg.

De två stipendierna är på 20 000 kronor vardera. I sina ansökningar hade de lyckliga vinnarna argumenterat väl för de utbildningar de hade valt. Hanna Bergström Ledin har som mål att utveckla akut- och intensivvård på djursjukhuset i Sundsvall. Hennes award ska därför gå till ett externship på en akutklinik i Chicago, USA under året.

Elisabeth Jendestig kommer att starta en tvåårig utbildning som ska leda till ett ISFM-diplom i omvårdnad för katter. Hon blir då specialist i ”feline nursing”.

Kongressgeneralen Bert-Jan Reezigt är mycket nöjd både med stipendiaterna och med kongressen som helhet.

– Jag är jättenöjd med kvaliteten på programmet och har fått massor av positiv feed back när det gäller föredragshållarna. Dessutom var utställningen mycket informativ och relevant, vilket har skapat en god kontakt mellan sponsorer och deltagare, säger han.

I år var temat ”Den neurologiska patienten” och temat för nästa års konferens, den fjärde i ordningen, blir ”Den njursjuka patienten”. Upplägget på konferensen blir dock lite annorlunda jämfört med i år.

– Vi har en klar vilja att fortsätta utveckla kongressen. Nästa år kommer vi att bredda den och ge den en ny titel: The Nordic Small Animal Veterinary Conference. Då kommer vi att täcka alla områden som man har att göra med yrkesverksam inom djursjukvård, säger Bert-Jan Reezigt.

Foto: Emilie Lager