Väsby djursjukhus bemöter kritik om amputerad räv

Väsby djursjukhus bemöter kritik om amputerad räv

I tv-programmet Djurens hjältar amputerades benet på en skadad räv på Väsby djursjukhus. Veterinärförbundet har kritiserat operationen, men all fakta syntes inte i tv-rutan och det har lett till missförstånd.

I ett avsnitt av TV3:s serie Djurens hjältar hittades en räv med bakbenet avslitet. Vilträddare fångade in räven och tog den till Väsby djursjukhus. I programmet och efterföljande diskussioner i sociala medier har det framstått som att räven eventuellt skulle släppas ut i det fria igen. Detta var dock aldrig planen.

– Vi var noga med att förhöra oss om att det fanns en genomtänkt plan för räven innan ingreppet gjordes. Enligt den information vi fick skulle räven placeras i en naturtrogen djurpark. Det var aldrig tal om något återutsättande, förklarar Marie Jury, vice vd och veterinär på Väsby djursjukhus.

Tittare kunde även få uppfattningen att räven skulle gödas upp före operationen.

– Av tidsskäl kan aldrig hela händelseförloppet redovisas i tv. Självklart hölls räven kvar på kliniken med nödvändig smärtlindring och den opererades snarast möjligt. Att det inte tydligt framgick i programmet har lett till missförstånd, vilket vi beklagar, konstaterar Marie Jury.

Hon anser att det hade varit bra om förbundets djurskyddskommitté hade talat direkt med behandlande veterinär.

– Etikrådet har en väldigt viktig roll i tillsynen av Sveriges veterinärer. Men i detta fall har deras uttalande huvudsakligen baserats på andrahandsuppgifter, vilket är olyckligt. Hade vi fått förtydliga och förklara vad som faktiskt hände hade flera missförstånd kunnat undvikas.

Djurskyddskommittén menar att räven borde ha avlivats. Väsby djursjukhus konstaterar att man kunde ha övervägt alternativet avlivning ytterligare i det här fallet.

– Att så många upprörts över detta är något vi beklagar och tar på allvar. Inget vårdbeslut är det andra likt och måste bedömas där och då utifrån den information som finns tillgänglig. Denna typ av gränsdragningar är alltid komplicerade. Just amputationer på rävar är dessutom något som under många år utförts med goda resultat på världens största vilt-djursjukhus Tiggywinkles i Storbritannien. Vi har lyssnat på kritiken och välkomnar en fortsatt diskussion oss veterinärer emellan, säger Marie Jury.

Text: Maria Lindberg Foto: Stefan Tell