AniCura anslår forskningsmedel till anställda

AniCura anslår forskningsmedel till anställda

AniCura startar en forskningsfond som ska dela ut 5 miljoner kronor. Syftet är att främja forskning som bedrivs av anställda inom gruppen. Ansökningarna bedöms av AniCuras vetenskapliga råd, vars ordförande är Anna Tidholm (bilden).

Forskningsfondens ändamål är att främja klinisk forskning om hundar och katter inom veterinärmedicin. Målet är att forskningsresultaten leder till ökad kunskap, vetenskapligt grundade råd samt generellt bättre djurhållning och djurhälsa, skriver AniCura i ett pressmeddelande.

Ansökningar om bidrag för forskning kan beviljas för yrkesverksam personal inom AniCura och bedöms av AniCuras Vetenskapliga Råd. Medlemmarna i rådet, som har valts utifrån veterinärmedicinsk erfarenhet och kompetens samt vetenskaplig meritering, har tillsammans medverkat till fler än 150 referentgranskade forskningspublikationer.

Medel till AniCuras Forskningsfond kommer att tillskjutas av AniCura samt dess tre största ägare, Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm, Fidelio samt Nordic Capital. Åtagandet sträcker sig över en längre tid.

– Etableringen av AniCuras Forskningsfond är oerhört positiv då det innebär ett mycket bra stöd till de medarbetare som har förutsättningar och viljan att bedriva klinisk forskning på hög vetenskaplig nivå. Vi ser fram emot en fortsatt varierad forskningsportfölj, men kommer att ställa höga krav på vetenskaplig kvalitet och metod”, säger Anna Tidholm, ordförande i AniCuras Vetenskapliga Råd, leg vet, VMD, Dipl ECVIM (kardiologi) och docent.