Hill’s genomför virtuellt symposium

Hill’s genomför virtuellt symposium Hill’s Pet kommer för första gången att genomföra sitt globala veterinärsymposium virtuellt, samtidigt som det fysiska eventet i Miami, Florida. Det fysiska symposiet pågår 26-28 april, och virtuella deltagare kan vara med 27-30 april. Årets symposium fokuserar på behandling av hundar och katter med flera diagnoser. Vanliga exempel är hundar som har både artrit och fetma och katter som lider av LUTD och fetma.

Källa: Hill’s Pet