Fler hundar skadas i trafiken

Fler hundar skadas i trafiken

Agria Djurförsäkrings skadestatistik visar att andelen skadade eller dödade hundar i naturen ökade med närmare 7 procent under 2014.

Det är inte risken att bli vådaskjuten och skadade av vilt som är de största farorna för hundar. Den i särklass största risken för alla hundar är att bli påkörd. Under 2014 dödades eller skadades 544 hundar i trafiken, jämfört med 521 året innan.

Antalet hundar som drabbats av vådaskott ligger på en stabil nivå med 26 hundar under 2014 (25 år 2013). Något färre hundar skadades eller dödades av vildsvin. Efter en topp på 152 fall under 2013, drabbades 149 hundar av vildsvin förra året.

Runt 120 hundar (102) skadades eller dödades av vilda djur, djurslaget är okänd, men handlar om vildsvin, varg, lo, björn eller älg. Därtill kommer de olyckor där förövaren har identifierats till varg, lo eller björn. De tre tillsammans utsatte minst nio hundar för skada eller död.

Varje år försvinner ett antal hundar under jakt och antalet ökade från 12 till 25 under förra året.

Skadestatistik 2013 2014

Trafikolycka dödad/skada 521 544

Dödad/skadad av tåg 28 36

Drunkning 39 34

Skottskada/dödad 25 26

Dödad/skada av vilt djur (oklart djurslag) 102 120

Dödad/skada av vildsvin 152 149

Dödad/skada av varg 5 5

Dödad/skada av lo 0 2

Dödad/skada av björn 1 2

Skadad av älg 3 4

Försvunnen under jakt 12 25

(Källa: Agria)