Kaniner behöver gulsotsvaccin

Kaniner behöver gulsotsvaccin

Nu ökar risken för smitta av kaningulsot Rabbit Viral Hemorrhagic Disease (RVHD). Smittan sprids lätt när insekter som mygg och knott vaknar och det är tid för kaninutställningar och -tävlingars, skriver SVA.

RVHD har spridit sig norrut från södra Sverige och har även nått Stockholm och södra Mälardalen. Kaningulsot är en mycket smittsam sjukdom hos både vilda och tama kaniner. Kaningulsot smittar varken andra djur eller människor .

Kaningulsot förlöper ofta till en början med en mycket hög dödlighet, närmare 100 procent. Dödligheten kan dock inom lokala kaninpopulationer vara lägre, framför allt där sjukdomen funnits inom området några år.

Sjukdomen smittar genom direktkontakt mellan infekterade kaniner eller indirekt genom mat, vatten, hö, eller olika föremål (bland annat kläder) som smittas ner med urin, avföring, blod, saliv eller kroppsvätskor. Insekter som mygg och knott kan överföra viruset.

Ofta ses plötsliga dödsfall utan föregående symptom. Ibland ser man att kaninerna har svårt att andas eller får hög feber, upphörd matlust, blodflöde eller skum från näsan samt kramper. Det är framför allt de vuxna djuren som drabbas. Djuren dör oftast inom ett dygn. En del kaniner som infekteras klarar sig, men fortsätter däremot att sprida virus.

Viruset kan överleva lång tid i djurstallar eller ute i naturen. Därför bör ett utbrott av kaningulsot följas av omfattande sanering/desinfektion av stallet, burar, mm. innan man tar in nya djur. Om möjligt bör kaninerna skyddas från insekter, eftersom viruset överförs av mygg och knott. Ett kommersiellt vaccin mot kaningulsot ger ett bra skydd mot sjukdomen, men vaccinationen behöver minst tio dagar för att få full effekt.

Källa: SVA