Nya regler för officiella veterinärer

Från 12 juni gäller nya regler de officiella veterinärer förordnade av Jordbruksverket. Det gäller bland annat krav på utbildning samt tydligare instruktioner om ansvar, skriver Jordbruksverket.

Reglerna innehåller bland annat krav på utbildning för att kunna förordnas som officiell veterinär, regelbunden fortbildning under förordnandet och beskrivning av hur officiella uppdrag ska genomföras.

I och med de nya utbildningskravet finns det övergångsbestämmelser för de officiella veterinärer som har förordnande i dag. Jordbruksverket kommer inom kort att annonsera om utbildningstillfällen för officiella veterinärer. Det kommer under övergångsperioden att hållas utbildning för officiella veterinärer vid fyra tillfällen, två under 2015 och två under början av 2016. Därefter hålls utbildningen en gång per år.

Reglerna är i form av föreskrifter för privatpraktiserande veterinärer och en arbetsinstruktion för de veterinärer som är anställda av Jordbruksverket. Föreskrifterna och arbetsinstruktionen innehåller samma krav. Anledningen till att det är två separata dokument är att Jordbruksverket bara kan skriva föreskrifter för officiella veterinärer som verket förordnat och som inte är anställda av Jordbruksverket.

En officiell veterinär är en veterinär som har förordnats för att utföra vissa specifika uppdrag där EU ställer krav på att uppdraget måste utföras av en officiell veterinär. I Sverige kan Jordbruksverket och Livsmedelsverket förordna officiella veterinärer.